dinsdag, april 27, 2010

Over vernieuwing en verandering

"...niets (is) qua voorbereiding moeilijker, qua succes twijfelachtiger en qua uitwerking gevaarlijker dan zich opwerpen als iemand die vernieuwing wil doorvoeren. Want hij die dat doet heeft hen die van de oude toestand profiteren tot vijand, terwijl hij slechts lauwe verdedigers vindt in hen die van de nieuwe toestand zouden kunnen profiteren: een lauwheid die gedeeltelijk voortkomt uit vrees voor de tegenstanders ....en gedeeltelijk uit het wantrouwen van de mensen die in feite pas geloven in vernieuwing als zij deze in werkelijkheid ervaren hebben."

Machiavelli in ‘Il principe’