maandag, juni 07, 2010

Naar het idee van Buurtzorg

Ik lees over Buurtzorg Nederland, opgericht als tegenbeweging van de gigantische thuiszorgorganisaties die de laatste jaren zijn ontstaan en waar niemand gelukkig mee lijkt te zijn. In een paar jaar tijd enorm gegroeid en toch klein gebleven, want zij organiseert zich in buurtteams, kleine teams die ervoor zorgen dat een client nooit te veel verschillende zorgverleners in huis krijgt. Teams die bestaan uit verpleegkundigen en verzorgenden, gekwalificeerde professionals, mbo en hbo. Geen managers. Ja, dat schijnt te kunnen.
Verpleegkundigen en verzorgenden die kijken naar wat iemand nodig heeft, niet naar wat geïndiceerd is volgens regeltjes en uitgewerkt naar minuten. Eerst buurten, dan zorgen, zeggen ze daar.
Hoe zou het zijn als er zo gewerkt werd in de verpleeghuiszorg. In het verpleeghuis van mijn moeder heb ik gelukkig nog nooit een verzorgende gezien die met een klok in de hand aan het werk was, maar ik heb gehoord dat dit in andere verpleeghuizen wel gebeurt. Aan het bed van mijn moeder heb ik nog nooit een hbo-verpleegkundige gezien. Mbo is het hoogste. En die heeft niet veel tijd om aan het bed van mijn moeder te staan, want hij heeft ook veel andere taken.
Zouden ze zo als Buurtzorg kunnen werken bij mijn moeder? Of is dat onmogelijk binnen zo´n gigantische sector als de verpleeghuis- en verzorgingssector? Moet je dan zelf iets nieuws beginnen?