maandag, december 07, 2009

De inspectie geïnspecteerd

‘Signalen van cliënten, van hun verwanten en van belangengroepen vormen een belangrijke bron van informatie over de kwaliteit van de zorgverlening in de dagelijkse praktijk. Om het recht op een kwalitatief goede gezondheidszorg te waarborgen zou de IGZ deze signalen een grotere rol dienen te geven in haar invulling van het toezicht.’
Dit is een citaat uit het recent verschenen rapport van de Nationale Ombudsman: ‘De IGZ: een papieren tijger?'. De IGZ is de Inspectie voor de Gezondheidszorg.
Hoewel het rapport in eerste instantie gaat over de zorg voor verstandelijk gehandicapten, vijf klachten over het functioneren van de IGZ uit deze sector waren de aanleiding, verbreedt de Ombudsman de conclusies ook naar ziekenhuizen en verpleeghuizen.
Het interessante is dat de Ombudsman de overheid en daarmee de IGZ wijst op hun verantwoordelijkheid van toezichthouder juist in een samenleving waarin de zorg is geprivatiseerd. Gezondheid is een grondrecht en recht op gezondheid een mensenrecht, zegt de Ombudsman. Het staat ook in onze Grondwet.
Met de realisatie van de marktwerking in de zorg zou de Inspectie juist kritischer moeten zijn bij haar controle van de zorginstellingen, dus bijvoorbeeld niet van te voren het inspectiebezoek aankondigen en meer gebruik maken van de signalen en klachten van cliënten en hun verwanten.
De IGZ reageerde in de NRC van donderdag 3 december met de opmerking dat het onderzoek ‘niet representatief’ was.
Jammer.

Op de site van de Nationale Ombudsman kun je het rapport downloaden:
Nationale Ombudsman