maandag, juni 09, 2008

Een mantelzorgcompliment

Het heeft niet veel met mijn moeder te maken, want de zorgen die wij voor mijn moeder hebben vallen blijkbaar niet onder de categorie ‘mantelzorg’, maar het is zo apart en zo kneuterig en zo Nederlands, dat ik toch even de aandacht wil vragen voor het ‘mantelzorgcompliment’.
Sinds 2007 kunnen mensen die mantelzorg ontvangen een keer per jaar 250 euro geven aan hun mantelzorger. Dat heet een mantelzorgcompliment, een soort lintje maar dan in euro’s. Iedereen die geïndiceerde thuiszorg krijgt, en bij wie een mantelzorger over de vloer komt, krijgt een formulier waarmee hij dat kan aanvragen. Voor de ‘buitenstaander’: als iemand een indicatie voor zorg krijgt, dan wordt tegenwoordig ook gekeken of er niet familie of vrienden aanwezig zijn die kunnen helpen. Je krijgt in dat geval dus minder professionele zorg en de aantekening op de indicatie dat 'andere hulp' of 'mantelzorg' aanwezig is.
Nu blijkt dat veel te weinig mensen dit compliment hebben aangevraagd in 2007. Ongeveer 40.000 terwijl gerekend was op 200.000. Er was een budget van 65 miljoen voor gereserveerd, met een maximum van 5 miljoen aan uitvoeringskosten.
Omdat het zo weinig is aangevraagd mag je als mantelzorger nu ook zelf aanvragen!!!
Op de site van de SVB: “Bij het aanvraagformulier zit een toelichting om te helpen bij het invullen. U kunt het mantelzorgcompliment nu zelf aanvragen door het aanvraagformulier verder in te vullen, te ondertekenen en naar de SVB op te sturen.”
Bovendien mag je ook nog een ‘compliment’ uitdelen over 2007, de voorwaarden waaronder staan op de site van de Sociale Verzekeringsbank.
Meer informatie op de site van Mezzo.

Links to this post:

Een link maken

<< Home