maandag, juni 18, 2007

Onderzoek uit 1996...

“Familieleden hebben twee stereotiepe beelden ten aanzien van medewerkers van het verpleeghuis. Eén is die van de welwillende hardwerkende verzorgende. Met dit stereotype vergoelijken familieleden de beperkingen die zij in het verblijf in het verpleeghuis zien. Zij houden de verzorgende daarvoor niet verantwoordelijk. Het tweede stereotype hangt samen met dit rechtvaardigen. Dit is dat van de anonieme verantwoordelijke. De verantwoordelijkheid voor beperkingen die het verblijf in het verpleeghuis met zich meebrengt, leggen familieleden bij anonieme instanties.
Door deze stereotypen en vooral door het rechtvaardigen van het handelen van verzorgenden versterken familieleden als het ware het regime van het verpleeghuis en ontnemen zij zich de mogelijkheid om die ter discussie te stellen.”
Uit: ‘Het verpleeghuis in beeld’, door C.H. Kamerhuis-van Eerden, februari 1996.