donderdag, maart 14, 2013

Schokkend

Ik was op een congres over palliatieve zorg voor verpleegkundigen en verzorgenden. Allemaal mensen die bezig zijn met de ‘laatste zorg’. Heel indrukwekkend. Een van de sprekers vertelde dat verpleeghuizen vaak de begrafenisonderneming het afleggen laten doen. Waarschijnlijk omdat dit goedkoper is, immers de meeste mensen hebben een begrafenisverzekering inclusief afleggen. De spreker vroeg aan de zaal of er verzorgenden waren bij wie dat gebeurde in het verpleeghuis. Een groot aantal verzorgenden stond op. Vervolgens vroeg hij wie van hen het erg vond dat zij zelf niet meer de bewoner konden afleggen. Weer stond een groot aantal verzorgenden op. Schokkend.