dinsdag, juni 05, 2012

‘Amateurisatie’

Ik was laatst op een congres over de toekomst van ‘onze gezondheidszorg’. Wat me daar opviel was dat men hoge kaarten zet op het ‘zelf doen’ door de patiënt en zijn omgeving. Jezelf als professional overbodig maken, patiënten opnemen in een panel dat besluiten neemt over de wenselijkheid van medische innovaties, straks mogen we onszelf opereren, grapte iemand.
Een van de sprekers was Ab Klink, voorheen minister van VWS, nu hoogleraar in zorgzaken. Hij gebruikte een voor mij nieuw woord: ‘amateurisatie’, waarmee hij bedoelde dat wij - patiënten en naasten van patiënten - steeds meer de dienst gaan uitmaken. Een aantrekkelijk vooruitzicht, liever vandaag dan morgen, vind ik persoonlijk, maar er zitten wel haken en ogen aan. In een van de werkgroepen kwam een mooi grafiekje tevoorschijn als voorbeeld van kostendaling in de zorg door ‘amateurisatie’: de opnameduur in verpleeghuizen tegenover het aantal personen met dementie. Hier zie je de amateurisatie aan het werk in volle omvang. Dementerenden blijven langer thuis wonen met extramurale zorg en dat is goedkoper dan opname in een verpleeghuis, vatte de werkgroepinleider kort samen.

Ik moest aan de eerste anderhalf jaar denken dat mijn moeder nog thuis woonde. Ja, we hadden extramurale zorg. Maar dat was bij lange na niet voldoende. We kochten zelf extra zorg in, we organiseerden telefoonrondes, maakten een weekendrooster onderling met de kinderen. Toen we op een bepaald moment de voordeur op slot moesten doen omdat we bang waren dat mijn moeder anders in het niets zou verdwijnen, vroeg ik me toch ernstig af of dit nu de goede weg was. Zo’n grafiekje ziet er hoopvol uit, maar verbergt een hele hoop.

Met dank aan KPMG-Plexus voor het grafiekje.