maandag, februari 06, 2012

Een welkome invasie

Ik las een aardig stukje in TvZ, tijdschrift voor verpleegkundigen, over een nieuwe handreiking ‘Palliatieve zorg voor niet-westerse allochtonen’, ontwikkeld door het Nivel. Het Nivel is van mening dat er nog niet ‘vanzelfsprekend rekening wordt gehouden met de etnische achtergrond en opvattingen en gebruiken uit de allochtone cultuur’.
Het bericht vervolgt: ‘De vaak grote rol van de familie, taalproblemen, andere zorgopvattingen en gebruiken stellen zorgverleners voor de vraag hoe zij palliatieve zorg bij mensen uit andere culturen moeten vormgeven.’
Ik kan niet wachten op het moment dat de allochtone medemens in grote getale haar intrede doet in het verpleeghuis. Misschien dat de zorgaanbieders dan familie echt serieus gaat nemen. En misschien kunnen de allochtone verzorgenden die nu al in de zorg werken een soort kwartiermeesters worden. In plaats van keer op keer te melden dat in hun cultuur 'ouderen nooit in een verpleeghuis worden gedumpt' te zorgen voor een verpleeghuis dat open staat voor ouderen én familie. Dat zou mooi zijn. Daar hebben we allemaal wat aan.

Links to this post:

Een link maken

<< Home