maandag, december 17, 2007

De lijst van de Volkskrant

Ik moest wel even spieken in de lijst van verpleeghuizen die de Volkskrant afgelopen weekend publiceerde, maar het huis van mijn moeder stond er niet bij. Haar afdeling maakt deel uit van een verzorgingshuis en die huizen waren niet in de lijst opgenomen. In het onderliggende onderzoek wel. In 2005 zijn er, alles samen opgeteld, 42.000 medicijnfouten gemaakt, 20.000 in ruim driehonderd verpleeghuizen en nog eens 22.000 in zevenhonderd verzorgingshuizen met verpleeghuiszorg. Als die cijfers kloppen, zou je kunnen concluderen dat ze in de verzorgingshuizen met verpleeghuiszorg minder fouten maken.
De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft op haar site direct geschreven waarom zij de lijst van de Volkskrant niet vindt kloppen en waarom het onderliggende onderzoek niet geschikt was voor publicatie. De Volkskrant heeft immers de informatie via de rechter moeten krijgen. De Inspectie zegt dat de informatie verouderd is, want uit 2005, en gebaseerd op meetmethodes die nog niet genoeg waren verfijnd. Bovendien zijn verpleeghuizen sinds 2005 bezig met een inhaalslag waarvan halverwege 2008 de eerste resultaten te zien zullen zijn.
Ze zullen best gelijk hebben bij de Inspectie, maar ik heb de afgelopen dagen ook de reacties op de site van de Volkskrant gevolgd waar mensen konden zeggen of ze zelf wel eens een fout in het verpleeghuis waren tegengekomen. Helaas kun je bij deze reacties niet zien of de fouten vóór het invoeren van het nieuwe inspectieformulier hebben plaatsgevonden en je weet natuurlijk niet wat precies de oorzaak van de fout is geweest, er zijn maar weinig mensen die in dat geval een onderzoek eisen, maar je haren gaan wel richting Mount Everest zo hoog, als je al die reacties leest. Zouden die mensen ooit een klacht hebben ingediend bij de Inspectie? En wat heeft de Inspectie daar dan mee gedaan? En moet ik nou echt denken dat het met het 'Kwaliteitskader Verantwoorde zorg met meetbare indicatoren' beter zal gaan?
Overigens, wat die medicijnfouten betreft, wij proberen steeds mijn moeder zo min mogelijk medicijnen te laten slikken. Dat is, volgens mij, de beste strategie om fouten met medicijngebruik te voorkomen.