maandag, april 02, 2012

Ook in Den Haag gaat een lampje schijnen

Bericht van het ministerie (VWS), van de Staatssecrataris Veldhuijzen van Zanten:
Op 4 juni organiseert Van Zanten samen met Mezzo een dag om te luisteren naar de ervaringen van mantelzorgers om die mee te nemen in haar beleid. Van Zanten acht het van groot belang dat mantelzorg ook in een instelling gegeven kan worden. Het gaat om wat de cliënt wil. De zorgaanbieder moet die wensen respecteren. Voor heldere afspraken tussen cliënt, aanbieder en mantelzorger is het zorgplan. De staatssecretaris wil met het wetsvoorstel Beginselenwet AWBZ-zorg verankeren dat het zorgplan in dialoog met cliënt en mantelzorger wordt opgesteld.
Daar moet ik maar eens heen. Want dat idee van 'binnen een instelling', oef... dat is een zwaar probleem voor die instelling.

Links to this post:

Een link maken

<< Home